Huuskosten sukuseura rySukuseuran säännöt

Yhdistysrekisteriin säännöt hyväksyttiin 16/5 1956. Sääntöjä on sittemmin muutettu liittymismaksu/jäsenmaksu sekä varajäsenten lukumäärän suhteen.

Liitteenä patentti-ja rekisterihallituksen hyväksymät uudet säännöt: Sukuseuran säännöt.pdf (16KB)