Huuskosten sukuseura ryJäsenyys/ jäsenmaksu

Jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on 15 € / vuosi ja perheenjäseneltä 5 € / vuosi. Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille (IBAN) FI78 5723 4750 0266 24. Viestikohtaan tulee laittaa maksajan nimi ja osoite. Jäsenmaksun voi maksaa vuosittain tai kerralla kattamaan sukuparlamenttien välisen ajan (45 €/3 v.) Menossa oleva kausi on 2018-2021.

Seuran sääntöjen mukaan jäsenmaksun maksaminen on jäsenyyden edellytys. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Jäsenille (sähkö)postitamme ilmestyvät sukuviestit ja he voivat osallistua sukuparlamentteihin. Jos haluat ilmoittautua jäseneksi, ilmoita osoitetietosi rahastonhoitajalle tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle kirjallisesti.

Voit liittyä myös sähköisesti