Huuskosten sukuseura ryJäsenyys/ jäsenmaksu

Jäsenmaksu varsinaiselta jäseneltä on 15 € / vuosi ja perheenjäseniltä 5 € / vuosi. Jäsenmaksusta lähetetään joka vuosi maksulomake.

Sukuseura ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Sukuseuran tili on (IBAN) FI78 5723 4750 0266 24.

Seuran sääntöjen mukaan jäsenmaksun maksaminen on jäsenyyden edellytys. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Jäsenille (sähkö)postitamme ilmestyvät sukuviestit ja he voivat osallistua sukuparlamentteihin. Jos haluat ilmoittautua jäseneksi, ilmoita osoitetietosi rahastonhoitajalle tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle kirjallisesti.

Voit liittyä myös sähköisesti